Yhteys

Tuleeko mieleen paran­nuseh­do­tuk­sia tai palautetta?
Yhteys­tie­tomme löyty­vät täältä!

Tomi Ränki­mies, projek­ti­pääl­likkö
Tampe­reen kaupun­gin työllisyyspalvelut

  • 044 423 5793

  • tomi.rankimies@tampere.fi

Sosiaa­li­nen media

Twitter
@digipore (Digipore_Tampere)
#digipore #6Aika

Insta­gram
@digiporetampere

Netti­si­vut

digipore.fi
Hankkeemme yhtei­set netti­si­vut josta löydät myös muiden Digipore-kaupun­kien esittelyt

Tampe­reen kaupun­gin työllisyyspalvelut
Tampe­reen kaupun­gin työlli­syys­pal­ve­lut joiden alla Digipore Tampere ‑hanke toimii. Tutustu kaupun­gin tarjoa­miin mahdollisuuksiin!

6Aika
Digipore ‑hankkeen mahdol­lis­taja. Tutustu muihin 6Aika-hankkeisiin!

6Aika – Digipo­reen mahdollistaja

6Aika on Suomen kuuden suurim­man kaupun­gin – Helsin­gin, Espoon, Vantaan, Tampe­reen, Turun ja Oulun – yhtei­nen kestä­vän kaupun­ki­ke­hi­tyk­sen strate­gia. 6Aika vastaa strate­gialla haastei­siin, joita kaupun­gis­tu­mi­nen tuo. 6Aika kehit­tää kaupun­ke­jamme entistä älykkääm­miksi ja  haluaa vastata palve­luilla kaupun­ki­lais­ten aitoi­hin tarpeisiin.

Kiitos tuestanne