Verkko­kou­lu­tus

Opi digita­li­saa­tiosta ja termeistä verkko­kou­lun avulla!

Jos pänttää­mi­nen paperilta ei ole juttusi, tämä verkko­kou­lu­tus on. Digipore-hanke esittää yhdessä sisäl­lön­tuot­taja Colla­pic­kin ja tekni­sen toteut­ta­jan Trinnon kanssa verkko­kou­lu­tuk­sen digita­li­saa­tiosta. Opi nopeasti ja vaivat­to­masti videoi­duin esimer­kein esimer­kiksi 3D-tulostuksesta.

Aloita ilmai­nen koulu­tus! Ja muista antaa palau­tetta koskien koulu­tusta tai muuta sivustoa!

Mikäli koulu­tusik­kuna ei näy oikein, tyhjennä välimuisti tai käytä incog­nito-tilaa sekä muistat­han laittaa konee­seesi äänet päälle.

Toteut­ta­jat

Kiitos tuestanne