5G

5G on langat­to­man tiedon­siir­to­tek­no­lo­gian viimei­sin sukupolvi. 5G on lyhenne englan­nin kielen sanoista ”Fifth Genera­tion” (Suom. viides sukupolvi).

Viime vuonna Ville ei meinan­nut saada millään kännyk­käyh­teyttä festa­reilla, ja osa tutuista jäi näkemättä. Uusi 5G-yhteys ei pätki ja kännyk­kä­pal­ve­lut toimi­vat loistavasti.

Nykyi­seen 4G-verkkoon verrat­tuna  5G tuo verkkoon vakautta, kun verkko­ka­pa­si­teetti sekä nopeus kasva­vat kymmen­ker­tai­sesti. Nopeampi ja vakaampi nettiyh­teys mahdol­lis­taa esimer­kiksi yrityk­sille kokonais­ten tehtai­den etäoh­jauk­sen verkon yli. Kulut­ta­jalle 5G-verkon kehit­ty­nei­syys näkyy nopeu­tena, kun vaikka eloku­van voi ladata table­tille nopeasti, eikä puheli­nyh­teys pätki edes suurissa yleisötapahtumissa.

Kiitos tuestanne