Haluamme kasvat­taa
digiym­mär­rystä

Kun digiym­mär­rys kasvaa.…

  • heikossa työmark­kina-asemassa olevat pysty­vät kehit­tä­mään
    osaamis­taan.

  • yrityk­set saavat uusia ideoita tehos­taa toimin­taansa.

  • koko kansa pysyy digita­li­saa­tion tahdissa entistä
    parem­min.

Kerro ideasi!

Onko mieleesi tupsah­ta­nut ajatus siitä, että jokin voisi olla paljon helpom­paa vain jos esimer­kiksi sopiva sovel­lus voisi olla olemassa? Tai oletko keksi­nyt uuden tavan hyödyn­tää VR-laseja? Vastaa Digipo­reen kyselyyn kerto­malla ideasi siitä, miten sinä näet että digita­li­saa­tio voisi hyödyn­tää elämääsi nyt tai tulevai­suu­dessa! Idean ei tarvitse olla suuri ja vain arkipäi­väi­nen­kin huomio riittää – siinä voi olla jonkin suurem­man alku.

» Jaa ideasi maail­malle!

Seuraa somessa

Twitter

Tänään keskus­tel­laan taas #tekoä­ly’stä @TechFinland AI Monday ‑tapah­tu­massa. Tilai­suu­dessa puhumassa muun muassa @TEM_uutiset Petri Räsänen. Tilai­suutta voi seurata myös livenä tai jälki­kä­teen tallen­teelta 👇 #aimon­day https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ai-monday-tekoalytapahtuman-suora-lahetys-katsottavissa-jalleen-ensi-maanantaina-1111/234876ad-8dc8-4d1d-8f15-31e82a71394c

Digipore Tampere Innoe­ven­tissä! Tule tsekkaa­maan miltä näyttää digiverk­ko­kou­lu­tus!

#digipore #tampere #6aika #digita­li­saa­tio #kokokan­san­digi #innoe­vent

Kiitos tuestanne