Anna palau­tetta

Jäikö mieleesi jokin erityi­nen kohta verkko­kou­lu­tuk­sessa? Löysitkö esimer­kiksi netti­si­vuilta jotain, mikä kaipaisi sinun mieles­täsi paran­nusta? Olitko erityi­sen tyyty­väi­nen johon­kin? Kiitämme kaikesta palaut­teesta niin toimin­taamme että tarjoa­miimme palve­lui­hin liittyen.

Jos suori­tit verkko­kou­lu­tuk­sen, ole hyvä ja anna palau­tetta tällä sivulla.