Verkko­kou­lu­tus

Opi digita­li­saa­tiosta ja termeistä verkko­kou­lun avulla!

Tulossa pian!

Jos pänttää­mi­nen paperilta ei ole juttusi, tämä verkko­kou­lu­tus on. Digipore-hanke esittää yhdessä sisäl­lön­tuot­taja Colla­pic­kin ja tekni­sen toteut­ta­jan Trinnon kanssa verkko­kou­lu­tuk­sen digita­li­saa­tiosta. Opi nopeasti ja vaivat­to­masti videoi­duin esimer­kein esimer­kiksi 3D-tulostuksesta.

Klikkaa itsesi ilmai­seen koulutukseen!

Toteut­ta­jat

Kiitos tuestanne

itop